Otwieram stronę

Sklep Nepalsko-Tybetański Deesis s.c.

Gonkar (Biała mahakala) *

Biały Mahakala (Skt. Shad-bhuja Sita Mahakala; Tyb. mGon po yid bzhin nor bu), Gynkar - jest emanacją ciała czarnego Sześcioramiennego Mahakali. Ucieleśnia on uspokajającą i pomnażającą aktywność wszystkich Buddów. Praktyka Białego Mahakali prowadzi do powiększenia siły życiowej i długości życia, do wzrostu zasługi i mądrości, a także do pomnożenia dobrobytu. Dlatego Gynkar znany jest jako Jiszin Norbu - Klejnot Spełniający Życzenia. Jest to aspekt Sześcioramiennego Mahakali, skoncentrowany na realizowaniu łagodnych aktywności, którego praktyka szczególnie (i) przynosi dobrobyt, (ii) daje doskonałe warunki do medytacji oraz (iii) ochrania przed lękami stanu bardo. Biały Mahakala jest znany jako mGon po yid bzhin nor bu w języku tybetańskim, gdzie cztery ostatnie oznaczają 'Spełniający Życzenia Klejnot' lub 'Spełniający Życzenia Król Klejnotów'. Jego ikonografia jest bogata w symbole podkreślające jego status jako Bóstwa Dobrobytu. Jego atrubuty to: Klejnot Spełniający Życzenia trzymany w prawej ręce na sercu, Kapala - czarka z czaszki, z nektarem nieśmiertelności (Amritą), w której zanurzona jest waza pełna klejnotów, hak lub lasso, trójząb, drigug i damaru. Przedstawiany jest zazwyczaj w otoczeniudakiń w różnych kolorach. Wygląda podobnie jak inni mahakalowie. Ma wydatny brzuch, a jego twarz jest zarazem gniewna i lekko uśmiechnięta. Praktyka Białego Mahakali wywodzi się z tantr buddyjskich. Przez indyjskich Mahasiddhów dotarła do Tybetu i była częścią tradycjiSzangpa Kagyu. Później stała się popularna we wszystkich liniach buddyzmu tybetańskiego. mędrzec z rodu Śakja zwany też Gautama Budda (Siddhaartha Gautama) historyczny Budda, który należał do rodu Śakjów. Przydomek ten otrzymał Siddartha, kiedy opuścił swego nauczyciela i postanowił samemu znaleźć drogę do wyzwolenia. Śakjamuni jest często używane łącznie z Buddą (Budda Śakjamuni) dla odróżnienia historycznego Buddy od innych Buddów. Wierzy się też, że miał on 550 inkarnacji, aby odróżnić go od wszystkich innych Buddów nazywany jest Śakjamuni - lwem pośród dynastii Śakja. Był on synem króla Suddhodana i królowej Majadewi. Urodził się w 563 r.p.n.e. w Lumbini (dziś zachodni Nepal). Opuścił on jednak pałac królewski i udał się w poszukiwaniu wyzwolenia od cierpienia. Po sześciu latach postów, wyrzeczeń i medytacji osiągnął on oświecenie i od tamtego czasu nazywany był już Buddą - Oświeconym. Zmarł w wieku 80 lat w Kusi nagar. Szerokośc: 24.50 cm. Wysokosc: 31cm.