Otwieram stronę

Ambersil Molykote DOW Permabond / edostawca.pl - Platforma sprzedażowa firmy Milar - edostawca.pl

Katalizator Utwardzacz CAT L6W opakowanie 1 kg

Katalizator Utwardzacz MM CAT L6W   Katalizator do utwardzania silikonów kondensacyjnych. Wolnowiążący. Kolor bezbarwny. Wolny katalizator MM CAT L6W dodany do silikonu kondensacyjnego tj. MM 922, MM928, MM940 powoduje ich usieciowane. Dane przetwórstwa: Proporcje mieszania: Silikon kondensacyjny              95 do 100 części wagowych MM CAT L6W                           5 części wagowych Czas życia:                              45 - 90 min Czas do odformowania:            12 - 24 godz.   ww. dane przy 25˚C, przy 65% wilgotności względnej Przetwórstwo: Katalizator przed użyciem należy wstrząsnąć w celu ujednolicenia! Pomimo transparentności pewne składniki osadzają się na dnie – ich niewymieszanie powoduje zmianę czasów utwardzania i osłabienie silikonu. Proces utwardzania zaczyna się niedługo po dodaniu katalizatora. Dalsze czynności należy prowadzić jak opisano w przetwórstwie poszczególnych silikonów kondensacyjnych Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temp. poniżej 40°C. Dla utrzymania dobrych parametrów materiałów, częściowo użyte opakowania należy szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Zalecane jest przechowywanie w oryginalnych pojemnikach. Środki ostrożności: Produkty firmy ACC Silicones mogą być obrabiane bez ryzyka, pod warunkiem, że zachowane będą odpowiednie dla tych produktów środki ostrożności. Materiały nieutwardzone należy trzymać z dala od środków spożywczych i dzieci. W celu ochrony przed zachlapaniem należy nosić strój ochronny, rękawice gumowe lub plastikowe oraz okulary ochronne. Dokładny opis wszystkich środków ostrożności znajduje się w Kartach Charakterystyki Bezpieczeństwa (MSDS) poszczególnych produktów. Na Państwa życzenie chętnie wyślemy te publikacje.