Wyposażenie hoteli, pensjonatów, gastronomii, recepcji hotelowej

Wyposażenie hoteli, pensjonatów, gastronomii, recepcji hotelowej – oferujemy rozwiązania dla hotelarstwa i gastronomii.

idź do sklepu

Zestaw przywoławczy dla klienta na 16 pagerów SUNG-­SL-­Q16

Pager przywoławczy do gastronomii. System przywołujący do baru i restauracji to bezprzewodowy system do przywoływania klientów w lokalach samoobsługowych. 16 pagerów do przekazanie klientowi. Konsola przywołująca będąca jednocześnie bazą ład

  • Cena: 1 434.18 zł
idź do sklepu

Zamek elektroniczny otwierany liniami papilarnymi, pilotem i telefonem z BT

  Nowoczesna, zasilana baterią wkładka elektroniczna otwierana za pomocą linii papilarnych. Metody otwarcia. Linie papilarne Pilot zdalnego otwierania Telefon z bluetooth Internet - zdalne otwarcie ( konieczny opcjonalny moduł

  • Cena: 853.99 zł
idź do sklepu