Small Business - Sprzedaż Kasy

Program Small Business - sprzedaż, kasy fisk, księga przychodów i rozchodów, kadry-płace

idź do sklepu

Small Business - Sprzedaż

Program Small Business - sprzedaż, księga przychodów i rozchodów, kadry-płace

idź do sklepu

Small Business - aktualizacja roczna

Aktualizacja programu Small Business do najnowszej wersji, które można pobierać przez rok.

idź do sklepu

Bistro - Aktualizacja roczna

Aktualizacja programu Small Business Sprzedaż + Moduł Bistro do najnowszej wersji, które można pobierać przez rok.  

idź do sklepu

Small Business - moduł sieciowy do 10 stanowisk

Praca w sieci - działanie modułu Program w wersji sieciowej pozwala na pracę na kilku równouprawnionych stanowiskach. Zaletą tego rozwiązania jest to, że wiele osób może równocześnie wykonywać wszystkie czynności w programie. Poszczególne komputer

idź do sklepu

Small Business - sprzedaż, magazyn, płatności, etykiety, karty rabatowe, kasy fiskalne, księga przychodów i rozchodów, kadry-płace

Program Small Business przeznaczony jest do kompleksowej obsługi małych i średnich firm ze szczególnym uwzględnieniem firm handlowych posiadających urządzenia fiskalne. Mimo swej wszechstronności program jest łatwy w obsłudze, posiada przyjazną platformę

idź do sklepu