MATeMAtyka 4 Karty pracy ucznia Zakres podstawowy

MATeMAtyka 4 Karty pracy ucznia Zakres podstawowy

"Karty pracy ucznia ze zbiorem zadań" dla zakresu podstawowego są połączeniem znanego z poprzednich klas układu Kart pracy z dodatkowymi zestawami zadań. Ścisła korelacja Kart pracy z podręcznikiem pozwala na sprawne wyćwiczenie umiejętności kształconych w klasie 4 oraz skuteczne utrwalenie ich do matury. Zestaw 6-8 zadań do każdego tematu umożliwia skuteczne przećwiczenie nowych umiejętności. Zadania z podwójną numeracją ułatwiają analizę zadania rozwiązanego krok po kroku, a następnie rozwiązanie podobnego. Dodatkowy zestaw zadań otwartych "Zbiór zadań" zapewnia dodatkową bazę zadań do wykorzystywania przy realizacji danego tematu lub przy powtórzeniu przed sprawdzianem. Każdy dział kończy sekcja "Przed obowiązkową maturą z matematyki", która pozwala na utrwalenie materiału w formie zadań zgodnych z zaprezentowanymi w Informatorze maturalnym CKE. Zamieszczone na końcu publikacji odpowiedzi umożliwiają samodzielne sprawdzanie, czy otrzymane wyniki są poprawne.

idź do sklepu
MATeMAtyka 2 Karty pracy ucznia Zakres podstawowy

MATeMAtyka 2 Karty pracy ucznia Zakres podstawowy

"Karty pracy ucznia" dla zakresu podstawowego są ściśle skorelowane z podręcznikiem i łączą w sobie funkcje zeszytu ćwiczeń oraz przygotowania do matury. Pozwalają utrwalić treści poznane na lekcji, a następnie wykorzystać zdobytą wiedzę podczas rozwiązywania zadań typu maturalnego po omówieniu danego tematu. Zapewniają systematyczne przygotowanie do matury i pozwalają oswoić się z obowiązkowym egzaminem z matematyki. Optymalna liczba różnorodnych zadań umożliwia skuteczne przećwiczenie umiejętności zwi

idź do sklepu
[Zestaw] Biologia na czasie 1 Karty pracy ucznia Zakres podstawowy + Biologia na czasie 1 Podręcznik Zakres podstawowy

[Zestaw] Biologia na czasie 1 Karty pracy ucznia Zakres podstawowy + Biologia na czasie 1 Podręcznik Zakres podstawowy

ZESTAW ZAWIERA PODRĘCZNIK ORAZ KARTY PRACY:BIOLOGIA NA CZASIE 1 KARTY PRACY UCZNIA ZAKRES PODSTAWOWYBIOLOGIA NA CZASIE 1 PODRĘCZNIK ZAKRES PODSTAWOWYBiologia na czasie 1 Karty pracy ucznia Zakres podstawowyUłatwiają naukę dzięki zadaniom dostosowanym poziomem do wieku ucznia oraz mapom mentalnym Uporządkuj wiedzę systematyzującym informacje z każdej lekcji. Pomagają w szybkich powtórkach przed sprawdzianami dzięki zestawom pytań i odpowiedzi do działu Na wyrywki oraz kartom powtórzeniowym z zadaniami prze

idź do sklepu
Biologia na czasie 2 Karty pracy Zakres podstawowy

Biologia na czasie 2 Karty pracy Zakres podstawowy

Karty pracy ucznia "Biologia na czasie" pomagają utrwalić wiedzę zdobytą na lekcjach, a dzięki miejscom na notatki z powodzeniem zastąpią zeszyt przedmiotowy.

idź do sklepu
[Zestaw] Oblicza geografii 1 Podręcznik Zakres podstawowy + Oblicza geografii 1 Karty pracy ucznia Zakres podstawowy

[Zestaw] Oblicza geografii 1 Podręcznik Zakres podstawowy + Oblicza geografii 1 Karty pracy ucznia Zakres podstawowy

ZESTAW ZAWIERA PODRĘCZNIK ORAZ KARTY PRACY:Oblicza geografii 1 Podręcznik Zakres podstawowyOblicza geografii 1 Karty pracy ucznia Zakres podstawowyOblicza geografii 1 Podręcznik Zakres podstawowy  Ułatwia naukę geografii dzięki przystępnemu językowi oraz różnorodnym formom przekazu, takim jak czytelne mapy, atrakcyjne ilustracje i fotografie.  Przyspiesza opanowanie treści dzięki podaniu najważniejszych informacji w elemencie Zapamiętaj oraz Podsumowaniom po każdym rozdziale.  Pozwala na szybkie i skutecz

idź do sklepu
Matematyka. Graficzne karty pracy dla szkoły podstawowej

Matematyka. Graficzne karty pracy dla szkoły podstawowej

Autorka: Jagoda Bednarz-Kozieł Matematyka. Graficzne karty pracy dla szkoły podstawowej to zestaw graficznych notatek i kart pracy z zakresu: ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych, liczb całkowitych, pól figur płaskich, potęg, pierwiastków. Zestaw zawiera: 42 karty pracy, 38 kart z notatkami.   ISBN: 978-83-66422-86-5 Format: teczka A4 Liczba stron: 92

idź do sklepu
Krok w biznes i zarządzanie 1 Karty pracy ucznia Zakres podstawowy

Krok w biznes i zarządzanie 1 Karty pracy ucznia Zakres podstawowy

"Karty pracy ucznia" to publikacja skorelowana z podręcznikiem, zawierająca rozwiązania ułatwiające nauczanie biznesu i zarządzania w zakresie podstawowym. Klucz odpowiedzi do "Kart pracy ucznia" jest dostępny na dlanauczyciela.pl. Ułatwiają pracę z młodszym uczniem dzięki różnorodnym zadaniom dostosowanym poziomem do jego wieku. Skracają czas potrzebny na przygotowanie zajęć dzięki gotowym kartom pracy do każdej lekcji. Pomagają zastosować zdobytą wiedzę w sytuacjach z życia codziennego dzięki zesta

idź do sklepu
MATeMAtyka 1 Karty pracy ucznia Zakres podstawowy

MATeMAtyka 1 Karty pracy ucznia Zakres podstawowy

"Karty pracy ucznia" dla zakresu podstawowego są ściśle skorelowane z podręcznikiem i łączą w sobie funkcje zeszytu ćwiczeń oraz przygotowania do matury. Pozwalają utrwalić treści poznane na lekcji, a następnie wykorzystać zdobytą wiedzę podczas rozwiązywania zadań typu maturalnego po omówieniu danego tematu. Zapewniają systematyczne przygotowanie do matury już od klasy 1 i pozwalają oswoić się z obowiązkowym egzaminem z matematyki. Optymalna liczba różnorodnych zadań umożliwia skuteczne przećwiczenie u

idź do sklepu
To jest chemia 2 Karty pracy Zakres podstawowy

To jest chemia 2 Karty pracy Zakres podstawowy

Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Chemia organiczna. Zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa Umożliwiają skuteczne opanowanie wiedzy z każdego tematu - proste zadania Na dobry początek oraz zadania ze wskazówkami wspierają uczniów w pokonywaniu trudności. Kształcą umiejętność rozwiązywania zadań dotyczących opisu, projektowania i prezentacji wyników doświadczeń i umożliwiają uczniom ich samodzielną obserwację. Uczą projektowania i przeprowadzania

idź do sklepu
Biologia na czasie 1 Karty pracy ucznia Zakres podstawowy

Biologia na czasie 1 Karty pracy ucznia Zakres podstawowy

Ułatwiają naukę dzięki zadaniom dostosowanym poziomem do wieku ucznia oraz mapom mentalnym Uporządkuj wiedzę systematyzującym informacje z każdej lekcji. Pomagają w szybkich powtórkach przed sprawdzianami dzięki zestawom pytań i odpowiedzi do działu Na wyrywki oraz kartom powtórzeniowym z zadaniami przekrojowymi po dziale. Kształcą umiejętność przetwarzania i analizowania informacji za pomocą tekstów źródłowych.

idź do sklepu
Chemia 2 Podręcznik Zakres podstawowy

Chemia 2 Podręcznik Zakres podstawowy

Chemia. NOWA EDYCJA. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowy został opracowany z myślą o wszystkich uczniach, którzy powinni poznać podstawy tej dziedziny wiedzy.Zalety podręcznika Chemia. Nowa edycja. Zakres podstawowy: Powtórzenie wiedzy po szkole podstawowej, znajdujące się przed każdym działem, pomaga w przyjaznej formie przypomnieć uczniowi zdobytą wcześniej wiedzę. Doświadczenia z obserwacjami i wnioskami przedstawione w zrozumiały dla ucznia sposób pomagają wykształcić umiejętn

idź do sklepu
[Zestaw] Matematyka 1 Podręcznik zakres podstawowy + Matematyka 1 Zbiór zadań zakres podstawowy

[Zestaw] Matematyka 1 Podręcznik zakres podstawowy + Matematyka 1 Zbiór zadań zakres podstawowy

ZESTAW ZAWIERA PODRĘCZNIK ORAZ ZBIÓR ZADAŃ "MATEMATYKA 1" ZAKRES PODSTAWOWY PAZDRO:Matematyka 1 Podręcznik zakres podstawowyPodręcznik jest przeznaczony dla absolwentów szkół podstawowych, którzy rozpoczną naukę w nowych, 4-letnich liceach i 5-letnich technikach. Jest zgodny z podstawą programową, która będzie obowiązywać w tych szkołach od września 2019 r.Omówione w nim zostały m.in.: zbiory liczbowe, wyrażenia algebraiczne, funkcje i jej własności, funkcja liniowa, układy równań liniowych z dwiema niewi

idź do sklepu
Odkryć fizykę 3 Karty pracy ucznia Zakres podstawowy

Odkryć fizykę 3 Karty pracy ucznia Zakres podstawowy

Karty pracy ucznia z dziennikiem laboratoryjnym dla klasy 3. liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu podstawowego "Odkryć fizykę" to publikacja ułatwiająca systematyczną pracę zarówno na lekcji, jak i w domu, oraz przygotowanie do sprawdzianu. Umożliwia systematyczną naukę rozwiązywania różnych typów zadań dzięki odpowiedniemu doborowi zadań o dostosowanym do możliwości uczniów poziomie trudności, Przykładom rozwiązanych zadań i zadaniom do nich analogicznym, a także wskazówkom i odpowiedziom.

idź do sklepu
Odkryć fizykę 2 Karty pracy ucznia z dziennikiem laboratoryjnym Zakres podstawowy

Odkryć fizykę 2 Karty pracy ucznia z dziennikiem laboratoryjnym Zakres podstawowy

Karty pracy ucznia z dziennikiem laboratoryjnym dla klasy 2. liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu podstawowego "Odkryć fizykę" to publikacja ułatwiająca systematyczną pracę zarówno na lekcji, jak i w domu, oraz przygotowanie do sprawdzianu. Umożliwia systematyczną naukę rozwiązywania różnych typów zadań dzięki odpowiedniemu doborowi zadań o dostosowanym do możliwości uczniów poziomie trudności, Przykładom rozwiązanych zadań i zadaniom do nich analogicznym, a także wskazówkom i odpowiedziom.

idź do sklepu
[Zestaw] Filozofia Karty pracy Zakres podstawowy + Filozofia 1 Podręcznik Zakres podstawowy

[Zestaw] Filozofia Karty pracy Zakres podstawowy + Filozofia 1 Podręcznik Zakres podstawowy

Pakiet zawiera:Filozofia Karty pracy Zakres podstawowyKarty pracy:- Stanowią uzupełnienie podręcznika- Zawierają zestawy zadań z zaplanowanym miejscem na rozwiązanie- Mają wygodną formę - każdą kartę można wyrwać z zeszytu, rozwiązać zawarte w niej zadania, a następnie oddać nauczycielowi. Ocenioną kartę uczeń wpina w skoroszytFilozofia 1 Podręcznik Zakres podstawowyPodręcznik Filozofia 1. Zakres podstawowy jest przeznaczony dla uczniów 1 klasy liceów ogólnokształcących i techników. Treści podręcznika poz

idź do sklepu
[Zestaw] MATeMAtyka 4 Podręcznik Zakres podstawowy i rozszerzony + Nowe matematyka karty pracy 4 zakres podstawowy i rozszerzony

[Zestaw] MATeMAtyka 4 Podręcznik Zakres podstawowy i rozszerzony + Nowe matematyka karty pracy 4 zakres podstawowy i rozszerzony

Pakiet zawiera:MATeMAtyka 4 Podręcznik Zakres podstawowy i rozszerzonyPodręcznik dla szkół ponadpodstawowych "MATeMAtyka" do zakresu podstawowego i rozszerzonego w przystępny sposób wprowadza w zagadnienia matematyczne. Umożliwia lepsze zrozumienie treści prezentowanych na lekcji oraz ułatwia efektywną pracę w domu. Wyróżnienie treści rozszerzonych pozwala świadomie przygotowywać się do egzaminu maturalnego.  Małe porcje teorii umożliwiają uczenie się krok po kroku, a powiązania między nimi sprawiają, że

idź do sklepu