Regulamin

Katalog WebShopy.pl (zwany dalej Katalogem) tworzy listę sklepów internetowych i ich towarów, nie sprzedaje żadnego z produktów.

Usługi Katalogowe są bezpłatne dla użytkowników i sklepu internetowego.

Katalog zastrzega sobie prawo do nie umieszczania sklepu w bazie danych bez podawania przyczyny.

Katalog nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i dokładność opublikowanych produktów i informacji.

Rejestrując się na Katalogu użytkownik daje operatorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Katalog zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim danych osobowych użytkowników bez ich wyraźnej zgody.

Katalog nie przyjmuje żadnych gwarancji dotyczących oferowanych produktów.

Katalog nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z usług Katalogu przez użytkowników lub osoby trzecie.

Katalog zmienia dane sklepu internetowego lub usuwa je z bazy danych na żądanie uprawnionej osoby.

Katalog zastrzega sobie prawo do zmiany usług świadczonych przez Katalog bez zgody i bez informowania użytkownika.

Katalog zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków w dowolnym czasie.

Warunki te stają się skuteczne i skuteczne w wyniku ich ujawnienia.